Blogg om återvinning & hållbarhet

Förutom att vi bloggar om återvinning och hållbarhet skriver vi även inlägg som handlar om smarta, hållbara idéer vi snubblat över i våra nyhetsflöden eller under någon resa i Sverige eller runt om i världen. Vi kallar vår blogg Mer att hämta.

Trevlig läsning.
Bloggredaktionen, IL Recycling

 

Östgötautmaningen vill minska användningen av fossila drivmedel

Östgötautmaningen vill minska användningen av fossila drivmedel

Under namnet Östgötautmaningen har Region Östergötland initierat ett regionalt företagsnätverk med mål om ett fossilfritt Östergötland. Vi på IL Recycling deltar, tillsammans med bl.a. Tekniska verken, som ett led i vårt eget arbete med att kontinuerligt minska våra utsläpp av fossila bränslen. 

Nätverksdeltagarna skall i samarbete genomföra utmaningar & aktiviteter för att nå målet. Genom att dela kunskap och erfarenheter är tanken att man tillsammans skall arbeta fram verktyg och strategier att använda i omställningen till fossilfria transporter. De deltagande kommer att ges hjälp & stöttning från regionen i form av stöd från såväl universitetet som politiker.

Vi på IL Recycling tar ett stort ansvar för att minska den miljöpåverkan som våra transporter bidrar till – och vi ser fram emot att delta i detta projekt där vi hoppas att kunna utveckla bra idéer som sedan kan implementeras i vår övriga verksamhet.

För mer information om vår medverkan, kontakta marknadsområdeschef Per Olsson, 010 452 55 22. 

(Bild lånad från Östgötautmaningen)

Postat 10 feb 2016
av Bloggredaktionen