Blogg om återvinning & hållbarhet

Förutom att vi bloggar om återvinning och hållbarhet skriver vi även inlägg som handlar om smarta, hållbara idéer vi snubblat över i våra nyhetsflöden eller under någon resa i Sverige eller runt om i världen. Vi kallar vår blogg Mer att hämta.

Trevlig läsning.
Bloggredaktionen, IL Recycling

 

Spaningar om stålproduktion och skrottillgång i Kina

Inlägg #7 från BIR:s höstmöte 2016

Spaningar om stålproduktion och skrottillgång i Kina

På BIR:s ferrous divisions seminarium så gav Curtis Zhu, analytiker på Wood McKenzie i London, ett intressant föredrag om Kinas stålproduktion och hur tillgången på skrot i Kina kommer att växa inom en tioårsperiod.

Några fakta och slutsatser:

    -  Stålproduktionen kommer att ligga ganska stabilt på
       ca 800 miljoner ton.

    -  När man pratar om neddragningar så är det av kapacitet,
       inte produktion. Det innebär att man förbättrar
       kapacitetsutnyttjandet och därmed lönsamheten.

    - Stålförbrukningen i Kina peakade 2014 med ca 720 Mton.
      Resten drivs av export vilket på senare år varit ett stort problem
      i Europa. Förbrukningen beräknas 2018 ligga på 675 Mton och
      2035 på ca 650 Mton. Allt annat lika så kommer alltså export-
      behovet att öka ordentligt.

    - Stål i Kina är till drygt 90 % malmbaserad. Som en jämförelse så
      har Europa ca 60% och USA mindre än 40%.

    - De senaste decenniernas tillväxt och omställning i Kina gör att om
      ca fem år så kommer mängden egengenererat skrot att öka
      dramatiskt. Det kommer att driva fram nya omställningar där man
      kommer att behöva öka andelen stål som produceras skrotbaserat.
      Alternativet är en omfattande export av järnskrot vilket kanske inte är
      så troligt, åtminstone inte till Europa, givet att fraktkostnaderna är
      högre i den riktningen.

    - Sammantaget så finns det inget som tyder på någon trendmässig
      prisökning för stålskrot för den närmaste tioårsperioden.

Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef, IL Recycling

Postat 28 okt 2016
av Bloggredaktionen