Effektiva återvinningstjänster

Oavsett vilken bransch ditt företag tillhör kan vi på IL Recycling hjälpa dig att hantera dina återvinningsbehov med hjälp av det vi kallar 360° återvinning.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mervärde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning. 

Vårt erbjudande till dig som kund är ett helhetsgrepp om återvinningen. Med erfarenhet från tusentals kontorsytor, industrigolv och soprum kan vi dessutom bidra med både praktiska och taktiska idéer om hur man spar tid, utrymme och kostnader genom effektiv återvinning.

Behöver du hantera känslig information eller farligt avfall hjälper vi dig självklart med det med. I vår metod 360° återvinning utgår vi alltid utifrån från kundens unika behov och där vi bidrar till en cirkulär ekonomi med slutna kretslopp, effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan.

 

 

Inventering och analys

Vårt arbete börjar med ett besök där vi lyssnar på önskemål och identifierar de behov som finns. Vi går igenom befintliga utrymmen och analyserar vilka material som avfallet innehåller. Utifrån detta ger vi förslag på en källsorteringslösning.

Förteckning över vår utrustning

Planer och rutiner

Utifrån avtalad återvinningslösning upprättar vi en plan för hanteringen som optimerar användningen av utrymmen och som beskriver det nya systemet. Vi tar fram rutiner för kundens arbetssätt och fastlägger hämtningstider.

Optimal källsortering

Ett källsorteringssystem ska tåla att användas varje dag, vilket ställer krav på utrustningens kvalitet, men även på funktionalitet, enkelhet och närhet.

Vi ser till att du får rätt sorts kärl, containrar och eventuellt annan utrustning och att de är rätt dimensionerade för verksamhetens materialmängd.

 

Information och utbildning

Det är viktigt att informera om återvinningslösningen och visa hur källsorteringssystemet fungerar så att miljövinsterna kan uppnås och användarna är bekväma med användningen.

Skyltar och dekaler på de olika kärlen underlättar också sorteringen. Vi erbjuder även utbildningar för personal med särskilt miljöansvar.

Här hittar du sorteringsanvisningar

Insamling och transport

Återvinningsmaterialen hämtas hos dig enligt ett schema som är anpassat efter rådande förutsättningar och som ger optimal service och transporteffektivitet. Vid behov hämtar vi även utanför ordinarie schema.

Materialförädling

Det insamlade materialet körs in på våra anläggningar och behandlas för bästa möjliga återvinningsgrad. De förädlade materialen komprimeras och balas för att reducera miljöbelastningen i vidare transport.

Råvaruförsäljning

Återvunnen råvara säljs till marknadsmässiga priser och transporteras vidare till köparen där de fungerar som råvara för tillverkning av nya produkter.

Återkoppling & statistik

Vi återkopplar till dig för att skapa en dialog om hur källsorteringen fungerar. Vi redovisar statistik över hur stora volymer av de olika materialen som hämtats, hur mycket som återvunnits och hur mängden ”vanliga” sopor minskat. Vår statistik fungerar utmärkt för uppföljning och miljöredovisning.

Se hur vi löst återvinningen för några av våra kunder

Låt oss hjälpa ditt företag gå runt!

Hör av dig till oss så kontaktar vi dig och skräddarsyr en effektiv återvinning med hantering av ditt avfall.