IL Recycling är en helhets­leverantör av hållbar återvinning


Vi är experter på hållbar återvinning. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mervärde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.