Hållbara idéer & återvinning

Förutom att vi bloggar om återvinning och hållbarhet skriver vi även inlägg som handlar om smarta, hållbara idéer vi snubblat över i våra nyhetsflöden eller under någon resa i Sverige eller runt om i världen.

Trevlig läsning.
Bloggredaktionen, IL Recycling

 

Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day

Idag den 13 augusti är det Earth Overshoot Day – dagen då vi förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för i år. Detta tog i år mindre än 8 månader, och med dagens resursanvändning skulle det behövas 1,6 jordklot för att tillgodose människans behov av naturresurser.

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network, vars forskare sedan mitten av 1980-talet räknat fram detta datum genom att jämföra vår konsumtions belastning på naturen i form av uttag av naturresurser med jordens egen förmåga att regenerera dessa. 

Det faktum att vi blir allt fler på jordklotet samtidigt som levnadsstandarden höjs och konsumtionen ökar på många platser, gör att denna dag i år infaller tidigare än någonsin förr. Nedan ges några exempel på hur dagen successivt förskjutits; 

1987 – 25 oktober 
1995 – 10 oktober
2005 – 3 september
2010 – 28 augusti
2014 – 17 augusti

Detta är sannerligen ingen glädjande dag att uppmärksamma, men som återvinningsföretag känns den oerhört viktig, inte minst genom att den belyser många av de problem som vi genom vår dagliga verksamhet hjälper till att förebygga. För att bryta den här trenden behöver nämligen ett resurseffektivt samhälle skapas, där restprodukter återvinns till ny råvara eller blir till energi. På så sätt minskar vi behovet av jungfrulig råvara, vilket är en av förutsättningarna för att vi ska bli mer hållbara och inte ta mer från naturen än vad naturen själv klarar av.

På den här sidan finns mer information om Earth Overshoot Day, där du bland annat kan se och jämföra olika länders ekologiska fotavtryck. 

Martin Juhlin, Hållbarhetskoordinator, IL Recycling

Postat 13 aug 2015
av Bloggredaktionen