Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av IL Recyclings webbplats

VINST MED ÅTERVINNING

pappersförpackningar_återvinning För att hushållningen med resurser ska bli effektiv och långsiktigt hållbar krävs kretsloppstänkande. Det innebär att uttjänt material i största möjliga mån ska återföras till produktion av nya varor eller, om det inte är möjligt, att energin som finns i materialet utvinns.
BÅDE NÖDVÄNDIGT OCH LÖNSAMT

Genom materialåtervinning undviker vi användning av icke förnybara resurser. Dessutom blir klimatpåverkan mindre vid återvinning jämfört med användning av jungfruliga material. Detta tack vare att energibesparingar och minskade utsläpp uppnås i flera led i produktionsprocessen då återvunnet material används som råvara.

returråvara

När vi hämtat de källsorterade materialen hos våra kunder ska de vidare för ytterligare bearbetning i våra produktionsanläggningar. Här ser vi till att största möjliga andel av materialet går att använda som returråvara till industrin eller annars som bränsle i energi- och värmeverk.

Returpapper är en viktig råvara för pappersindustrin, metallförpackningar blir till exempel armeringsjärn och plastförpackningar kan bli burkar och backar. Glas blir nytt glas och kan faktiskt återvinnas i stort sett hur många gånger som helst.