IL Recycling är en helhets­leverantör av hållbara återvinnings­tjänster


Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mervärde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Återvinningsbar?